Simulaatiopedagogiikka

Simulaatio-pedagogiikka

Simulaatio-oppiminen mahdollistaa oppimisen  reaalimaailmaa muistuttavissa olosuhteissa turvallisesti ja suunnitelmallisesti. Simulaatiota voidaan käyttää erityisesti sellaisissa oppimistilanteissa, joissa toimiminen on mahdotonta tapausten harvinaisuuden tai riskialttiuden takia. Simulaatiot ovat käyttökelpoisia myös tilanteissa, jotka ovat vaikeasti muunneltavissa tai jossa osaamisen yksityiskohtien havainnollistaminen on oppimisen kannalta tärkeää.

Simulaatio-oppimisessa painottuvat konkreettiset tapahtumat, joita tukee aiemmin opiskeltu teoriatieto. Simulaatioon liittyvän havainnollisen ja kokemuksellisen toiminnan sekä toistojen ja oman työskentelyn reflektiivisen tarkastelun avulla voidaan aikaisempaa paremmin ymmärtää opiskeltava asiasisältö ja vähentää virheitä kliinisessä työssä oikeiden tilanteiden kanssa.

Simulaatiossa pyritään luomaan mahdollisimman todenmukainen tilanne välineiden ja ympäristön avulla. Tärkeimpänä onnistuneen simulaation edellytyksenä pidetään kuitenkin osaavaa simulaatio kouluttajaa. Simulaatiossa kouluttajalta vaaditaan riittävää kliinistä sekä simulaatiopedagogista osaamista, sillä opetus edellyttää kouluttajalta ajantasaista työkokemusta. Työ edellyttää myös opetussuunnitelmatason uudistuksia.

Simulaatio-opetuksessa opiskelijoiden kliiniset taidot ja kriittinen ajattelu kehittyvät perinteisiä opetusmenetelmiä paremmin. Lisäksi tiimityötaidot, moniammatillinen vuorovaikutus ja hoidon suunnittelutaidot lisääntyvät.  Siten myös itseluottamus kehittyy. Tämä kasvattaa edelleen opiskelumotivaatiota ja lisää kykyä selvittää asioiden perusteita sekä ennakoida virhetilanteita.

Oppimisprosessin kuvaaja: http://prezi.com/6ys5auhr1ck_/?utm_campaign=share&utm_medium=copy

Lähde: Savonia ammattikorkeakoulu, blogi Luettavissa: https://simula2011.wordpress.com/simulaalatio-pedagogiikka/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s