Oppimistehtävät tielläni opettajaksi

Kaikkiin näihin tehtäviin sain vastauksen Helsingin aikuisopiston vararehtori Jyrki Sipilältä. Lainausmerkeissä on aina hänen vastauksensa, omat kommenttini ovat lopussa.

 

Tehtävä 5

Opiskelija-arviointi: “Emme tee varsinaista opiskelija-arviointia kuin maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksessa ja luku- ja kirjoitustaidon koulutuksessa. Niissä arvioidaan suomen kielen taitoa. Esim. kotoutumiskoulutuksessa sitä arvioidaan seuraavilla neljällä osa-alueella: puhuminen, kuullun ymmärtäminen, kirjoittaminen ja luetun ymmärtäminen. Arviointi perustuu testeihin ja opettajien tekemään koko koulutuksen kestävään seuraamiseen. Pääosa arvioinnin kehittämisestä tapahtuu talomme ulkopuolella, koska kyse on valtakunnallisesta järjestelmästä. Suomen kielen opettajamme on koulutettu arviointiin. Vastuuhenkilömme koordinoi arviointitoimintaa meidän talossamme.”

Tähän en ole vielä kertaakaan oikeastaan törmännyt koko 5 -vuotisen tuntiopettaja-urani aikana. Urani alussa tuli vedettyä yksi a-ajokorttikoulutuskokonaisuus, jossa toki arvointimenetelmänä on a-ajokortin arvointikriteerit. Ne ovat kyllä hieman muuttuneet tässä vuosien saatossa mutta perustiedot löytyvät osoitteesta: http://www.tieke.fi/display/Akortti/A-kortti

 

Tehtävä 6

Hallinto johtamisen näkökulmasta: “Opistolla on rehtori ja kolmen hengen johtoryhmä, johon rehtori kuuluu. Johtoryhmä konsultoi koulutuspäälliköitä, jotka vastaavat tietystä tai tietyistä opetusalueista. Koulutuspäälliköt taas vastaavat omien tuntiopettajiensa työn ohjaamisesta ja koordinoinnista. Opiston organisaatio on matala, koska opisto on pienyritys. Hierarkioita ei tarvita; esim. aivan valtaosa koulutuksesta tapahtuu samassa osoitteessa. Johtamisjärjestelmä toimii siten, että johtoryhmä konsultoi kutakin koulutuspäällikköä kahdesti vuodessa, kerran syksyllä, kerran keväällä. Lisäksi järjestetään tarpeen mukaan erillisiä teemakokoontumisia, jossa ovat johtoryhmä ja koulutuspäälliköt. Kerran kuukaudessa järjestetään myös päätoimisten kokous. lisäksi rehtori käy kehityskeskustelut koulutuspäälliköiden kanssa. Koska hyvin paljon tapahtuu samassa osoitteessa, niin paljon päivittäistä johtamista, ohjaamista ja koordinointia tapahtuu sujuvasti työaikana, muun työn ohessa. Järjestelmän keskeinen kehittämiskohde on saada yhteys koulutuspäällikköihin entistä paremmaksi.”

Tähän minulla ei ole paljoa kommentoitavaa, Jyrki joka näihin kysymyksiini vastasi, oli aikaisemmin Tietotekniikan vastuuopettaja eli suoraan esimieheni, nyt hän on vararehtori ja esimieheni on Päivi Nummenranta. Näin se maailma muttuu.

Tehtävä 7

Kansainvälistyminen: “Opistolla ei ole varsinaista kansainvälistymisstrategiaa, mutta opisto on ollut jo 1980-luvulta sisäisesti kansainvälinen siten, että tuntiopettajissa on ollut paljon vieraiden kielten natiivipuhujia. Heidän määränsä on sittemmin tasaisesti kasvanut. Lisäksi vuonna 1993 opisto aloitti maahanmuuttajien kouluttamisen työvoimapoliittisilla kursseilla. Siitä tämä koulutustoiminta on laajentunut huomattavasti. Nykyisin opiston työvoimapoliittisessa maahanmuuttajien koulutuksessa (kotoutumiskoulutus ja luku- ja kirjoitustaidon koulutus) on vuositasolla noin 500 maaahanmuuttajaopiskelijaa. Lisäksi maahanmuuttajia ilmoittautuu opiston omaehtoisille suomen kielen kursseille yli 2 000 henkilöä vuodessa. Opisto on myös 1990-luvulta asti harjoittanut eurooppalaista yhteistoimintaa useiden projektien kautta. Toiminta on ollut käytännössä yhtäjaksoista vuodesta 2001 asti. Parhaillaan opiston koordinoi Nordplus-rahoitettua Visible Bridges -projektia, jossa sillä on neljä projektikumppania Islannista, Norjasta ja Ruotsista. Emme tosiaan ole miettineet kansainvälistymistä sen kummemmin. Se on ikään kuin syntynyt kaiken muun sivussa. Voi sanoa, että yritämme kuitenkin pitää yllä ja laajentaakin kansainvälisiä yhteyksiämme erilaisten eurooppalaisten ja pohjoismaisten yhteisprojektien merkeissä. Niiden kautta kun oppii aina.”

Tämäkin alue ei ole henkilökohtaisesti koskettanut työtäni tuolla Helsingin aikuisopistolla. Erittäin mielenkiintoista tietää tämä, niin tätä tehtävää varten kuin muutenkin.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s