Kehittämistyö 2: Erilaiset kokeilut tietotekniikkaopetuksessa

Mindfulness, hauska oppiminen, aktivoi oppilaasi ja niukkuuden pedagogiikka tietotekniikkaopetuksessa

Sisällysluettelo:  Tämän sivun alasivut:  Aktivoi oppilaasi, Hauska oppiminen, Mindfulness, Niukkuuden pedagogiikka

Koko tehtäväni perustuu kokeilusuunnitelmaan joka on luettavissa blogissani: https://pirjopesonen.wordpress.com/opetusharjoittelu-2/ammatillisen-opintokokonaisuuden-toteutussuunnitelma/

Johdanto:

 Kokeilusuunnitelma:

Aion kokeilla, lisätä sekä omaksua omaan toimintaani ammatillisen opintokokonaisuuden toteutussuunnitelman toteutusvaiheessa mahdollisesti toteutuvassa kurssissa, joka käsittelee Microsoft Officen ohjelmistoja.

Miten voin soveltaa Mindfulness -filosofiaa omassa kurssissani, sekä käyttää hauskaa oppimista omassa tuntityöskentelyssäni. Pohdin myös oppilaiden aktivointia dialogissa Jarno Paalasmaan kirjan kanssa.

 Aion miettiä kaikkea jo oppimaani ja kokeiluja myös asiaa niukkuuden pedagogiigan silmin. Nämä siis lisänä siihen, että kokeilen miten Helsingin aikuisopiston Moodle alustalle luomani kurssimateriaali sekä kurssin puitteet toimivat sekä miten Webex nettineuvottelujärjestelmä otetaan vastaan, onko vaikeaa oppia, mitä oppimisen esteitä kenties tulee eteen, sekä se miten suomalainen ujous toimii tällaisen kanssa.

Tietoni perustuvat lähinnä alan kirjallisuuteen. Katso lähdeluettelo lopussa.

Kurssi mikä on tarkastelun kohteena sisältää 4 lähiopetuspäivää ja muutaman tunnin etäsession Webex -neuvottelujärjestelmää hyväksikäyttäen. Oppimisalustana meillä on Moodle, jonne olen rakentanut kurssikokonaisuudet. Kurssikokonaisuudessa kussakin on 10 etätehtävää ratkaisuineen.Kurssi alkaa lähipäivillä, viikonloppuna.

Käytännön toiminta

Hauskan oppimisen osalta aion kokeilla käytännössä, tuota parin kanssa työskentelyä, siten kun olen huomannut ensimmäisenä viikonvaihteena miten opiskelijat etenevät ja ns. ryhmäytyvät, saavat he ratkaista tehtäviä yhdessä, ennenkuin käymme niitä läpi yhdessä.Tämä on ns. käänteinen opetusmenetelmä. Jos ryhmässä on oikein edistyneitä oppilaita eivätkä tunnu aristavan esiintymistä, voin antaa estradin opiskelijalle joka voi näyttää oman ratkaisunsa asiaan, tietenkin ensin tätä kysytään oppijalta.( Järvilehto 2014, 207 – 210.)

Hauskan oppimisen kirjasta löytyi myös yksi kokeiltavaksi sopiva seikka, eli videon katsominen joko kotona tai yhtenä osana opetusta. Näin saamme vaihtelua arkisen tuntuiseen omaan opettamiseen, sekä voidaan tarkentaa videota yhdessä sen jälkeen tekemällä tärkeitä huomioita asiaan. Nämä videot voivat tapauksessani olla joko Microsoftin valmiiksi tekemiä, ja jos vaan ehdin niin omatekoisina ne olisivat varmasti vieläkin tehokkaampia. ( Järvilehto 2014, 207 – 210.)

Voin myös etäjakson aikan kysyä voiko joku oppilas valmistella esim. jostain aiheesta pienen oman osionsa opetukseen, joko sitten se yksi tehtävän ratkaisun ehdotus tai jokin muu osa-alue, niitähän kyllä riittää tietotekniikassa. 🙂

Nikkuuden pedagogiikkaa mukaillen, vaadin oppilaita tekemään työnsä tosissaan loppuun saakka. Opetan ja varmistan perusasioiden osaamisen. Luokassa on vain yksi diktaattori, eli minä. Oppilaita ei tarvitse yrittää miellyttää. Esitä asiat tavallisena. Luota itseesi sekä ole aikuinen. Älä missään nimessä valehtele. Tule kaikkien oppilaiden kanssa toimeen , vaikka kaikista ei tarvitse pitää. Löydä itsesi ja älä tee asioista liian monimutkikkaita. (Kontturi 2009, 175-176.)

Anna oppilaallesi tilaisuus vaikuttaa oppituntiin, ja edistää osallistumista. Pyri dialogisuuteen, pois yksinpuheesta. Ymmärrä opettamisen olevan yhteistyötä. Suosi arvoinnissa oppijkan itsetuntoa lisääviä ja vuorovaikutteisia tapoja. Oppiminen ei ole paikkasidonnaista. Nosta toiminnalliset opetusmenetelmät kunniaan. Ole kanssaoppija, uskalla irroittua asiantuntijan roolista. (Paalasmaa 2014, 190.)

Mindfulnessia aijon  kokeilla omalla kurssillani,  tuota yksinkertaista hengitysharjoitusta, jokaisen tunnin alussa. Tuo harjoitukseen osallistuminen on täysin vapaaehtoista, ja se vie aikaa vain noin 10 minuuttia, tälla saamme aikaan rauhallisen, vastaanottavaisen sekä yhteenkuuluvaisuuden tunteen heti kurssin alkuun. Tätä en ole vielä päättänyt tehdäänkö tämä ennen esittäytymistä vaiko tehdäänkö niin, että ensin esittäydytään sitten tehdään harjoitus, ja sitten toistetaan toisena päivänä, ja katsotaan miten tuo toisto vaikutti. Tästä asiasta voisi tehdä sitten kyselyyn yhden tai kaksikin kysymystä, jolla voi mitata oliko tällä mitään käytännön vaikutusta tuntien onnistumiseen.

Loppuyhteenveto

Luettuani nämä  4 toisistaan hyvinkin erilaiset kirjat, huomaan että niissä onkin paljon yhteneväisyyksiä, vaikkakin tarkastelukulma on eri. Kaikissa painotetaan opettaajaa itseään, opettajan itsetuntemusta, sekä sitä että opettajan pitää olla sinut asioiden kanssa mitä opettaa. Opettajan pitää olla rauhallinen ja osata rauhoittaa itsensä, sekä olla kokoajan tietoinen tilanteessa, mindfulness auttaa tähän, hengittämällä syvään saa jo paljon hyvää aikaiseksi tilanteessa kuin tilanteessa. Kaikissa kirjoissa tuli esiin myös se, että koko opetus on menossa opettajakeskeisyydesta oppijakeskeisyyteen, enää ei kelpaa luennoida edestä, ja olla vain äänessä, antamatta oppijoiden osallistua opetukseen. Puhuva pää on mennyt muodista. Nyt pitää olla hauskaa koulussa, päästä flow-tilaan sekä muistaa perusasioista kaikki lähtee. Aktivoimalla oppilaansa saa enemmän aikaiseksi, ja saattaa käydä myös niin, että opettaja oppii.

Kehitystä ei voida enää pysäyttää, mitään tylsää ei tarvitse sietää, on osattava vaatia vain parasta, ja on osattava tarjota vain parasta. Tämä aika on luovien, istensä hyvin tuntevien opettajien aikaa. Jääkää hyvästi, asianne osaavat puseroon puhujat, kukaan ei enää teitä kuuntelee, ja jos sen tekee se on pakkopullaa se. Tulee niin mieleen omat opettajat noin 20 vuotta sitten, ei ollut montaa hyvää sielläkään. Puhuivat taululle ja olivat kyllä asiansa huippuosaajia, mutta miten ihmeessä he luulivat tietonsa jakavansa, kun eivät osanneet edes esiintyä. Tiesivät varmasti rajattomasta vallastaan oppilaisiin, he pystyivät helposti jakamaan tuomioita, kuka on huono kuvaamataidossa kuka laulussa, eikä siinä auttanut mikään. Jos tuo Paalasmaan kirjassa esiintynyt arvioinnin muutos toteutuu, viedään näiltä tyranniopettajilta valta päättää kuka on kuka. Ja mielestäni tässä mentäisiin oikeaan suuntaan. Sillä kauneus on usein katsojan  silmässä, eikä opettajakaan ole kuin ihminen, eikö?

Tiivistelmä

Kun tutustuin näihin neljään kirjaan: Hauskan oppimisen vallankumous, Mindfulness luokkahuoneessa, Aktivoi oppilaasi sekä Niukkuuden pedagogiikka, peilasin lukemaani omaan työhöni tietotekniikan tuntiopettajana. Aluksi olin ennakkoasennoituneena, ettei tuntiopettajalle ole näistä teoksista mitään hyötyä, ja varsinkaan kun opetan vielä tietotekniikkaa, lähinnä ohjelmien hyödyntämistä. Mutta se ei mennytkään niin, kuten laulussa sanotaan. Vaan sain monia käytäntöön sovellettavia asioita näistä 4 kirjasta, tuleviin oppimistuokioihinkin. Ja oli todella mukava huomata, että nämä kokeneet konkarit ajattelevat hyvinkin samansuuntaisesti kuin minäkin. Käytännön toiminnan kävin läpi sivulla  aiemmin, sekä näistä jokaisesta teoksesta on vielä lisää tietoa tämän sivun alasivuilla.

Pientä vastakkainasettelua tuli kuitenkin tuosta Niukkuuden pedagogiikasta, joka oli kirjoitsta vahin, ja katsantakannatkin tuntuivat vanhalta, siinä ei paljon asiaa uudistettu, vaan uskottiin vanhan pyörän edelleen liikkuvan vaikka tehtäisiin mitä uudistuksia. Osaltaan siinä liikutaan oikeilla jäljillä, mutta kun luki nuo kolme muuta kirjaa, oli viesti selvä. Enää ei riitä, että osaat pedagogiikan ja opettavan asiasi, sinun pitää myös osata ottaa yleisösi, saada heidät mukaan oppimaan, ja ehkä oppia siinä samalla itsekin. Ihminen eikä opettajakaan ole koskaa valmis. Eihän?

 

Lähdeluettelo

Järvilehto, L. 2014. Hauskan oppimisen vallankumous. Juva: Bookwell Oy

Fowelin, P. 2014. Mindfulness luokkahuoneessa. Helsinki: Basam Books Oy

Paalasmaa, J. 2014. Aktivoi oppilaasi. Juva: Bookwell Oy

Kontturi, J. 2009. Niukkuuden pedagogiikka. Juva: WS Bookwell

 

Liitteet -ei liitteitä

 

Tästä linkit tämän työn alasivuille:

Aktivoi oppilaasi, Hauska oppiminen, Mindfulness, Niukkuuden pedagogiikka

 

 

 

 

 

 
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Advertisements

2 thoughts on “Kehittämistyö 2: Erilaiset kokeilut tietotekniikkaopetuksessa

  1. Onpa laaja KT2, mutta sisältönä hyvä ja erittäin pohdiskeleva. Korjaathan kirjoitusasun sanaan AION (ei J-kirjainta). Lisäksi lähdevittausmerkinnät ovat epätarkkoja. Katsotaanko näitä alkuun yhdessä esim. ma istuntomme päätteeksi? Kyllä tämä tästä pian valmistuu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s